×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Notice: Joomla!'s /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.

2558 06 23a33

นายสมบูรณ์ หลิมวัฒนา ปศุสัตว์เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายทำนอง ศรีเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวต้อนรับ และนายพจน์ภิรัตน์ เนียมจุ้ย ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวรายงานฯ วันพุธที่17 มิถุนายน 2558 ณ หอประชุมอำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ อ่านรายละเอียด

{gallery}stories/news/vet/2558/25580617_1{/gallery}