ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564

- วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ 

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปีงบประมาณ 2564

- วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ